Privacy Disclaimer

NTB Group respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en dienstverlening. NTB Group draagt op een betrouwbare wijze zorg voor de persoonlijke informatie die u ons verschaft. Privacy disclaimer
  NTB Group zal uw persoonlijke gegevens uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.   De Privacy Disclaimer zal het volgende uitleggen:   
1. Hoe en waarom NTB Group gegevens verwerkt 
2. Uw rechten en hoe u er beroep op kan doen     Verwerken van persoonsgegevens   NTB Group, gevestigd te 2850 Boom Begoniastraat 8 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. is verantwoordelijk voor het verwerken van uw gegevens.   De gegevens die door de gebruiker worden verschaft, worden door NTB Group verwerkt met het oog op een goede dienstverlening en klantenbeheer.   Deze gegevens zullen voor de duur van het contract worden bijgehouden. Na uitvoering van de werken en zolang het contract nog lopende is met opdrachtgever, waarin inbegrepen de periode van 10 jaar aannemersaansprakelijkheid na definitieve oplevering van de uitgevoerde werken, houdt NTB Group uw gegevens bij voor de duur van maximum 10 jaar  om een goede dienstverlening te kunnen garanderen.   De soortgegevens die NTB Group bijhoudt zijn persoonlijke, financiële identificatiegegevens en productgegevens, om u te allen tijde goed te kunnen helpen met de opvolgingen van de door u gevraagde werken.   Deze gegevens worden door NTB Group niet naar landen buiten de EU verstuurd.     
Cookies   
Tijdens een bezoek aan de site van NTB Group kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Het gaat over tekstbestanden die onthouden dat u, de bezoeker, al eens op onze website bent geweest. Dit wordt enkel gedaan voor statistische redenen en om de behoeften van de terugkerende bezoeker te optimaliseren.   Deze bestanden/cookies worden enkel gebruikt in het kader van onze website en worden niet gebruikt voor andere diensten.     Rechten en klachten binnen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR)   De klanten van NTB Group hebben recht om te allen tijde beroep te doen op de rechten die zijn opgenomen in Belgische en Europese Wetgeving. Hiervoor kunnen ze contact opnemen met This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..   Mochten er klachten zijn m.b.t. de verwerking van de persoonsgegevens kunt zich ook wenden tot de Privacy Commissie (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), wij vragen u om dan ook met ons contact op te nemen zodat wij dit gezamenlijk kunnen oplossen.